31. 3. 2009

Info USA uvádí přednášku "1.světová válka a krajané ve Spojených státech"

Info USA zve na přednášku na téma "1.světová válka a krajané v USA". Přednáší doc. Dr. František Hanzlík z Univerzity obrany.
Kdy: úterý 21.dubna 2009 v 15:00
Kde: Konferenční sál Moravské zemské knihovny

26. 3. 2009

Otevírací doba v období Velikonoc

V období Velikonočních svátků platí v Moravské zemské knihovně tato otevírací doba:

Pátek (10. dubna): 9:00–19:00
Sobota (11. dubna): zavřeno
Pondělí (13. dubna): zavřeno

23. 3. 2009

Mediální výchova

Zveme Vás na odborný kurz Mediální výchova, který se koná v rámci projektu Možnosti spolupráce veřejných knihoven a škol v 21. století.

Výběrové řízení na pozici vedoucí/ho odboru služeb

Moravská zemská knihovna se sídlem Kounicova 65a, Brno hledá vedoucí/ho odboru služeb.

Požadujeme:
  • vysokoškolské vzdělání knihovnického či informačního směru,
  • schopnost samostatné koncepční práce, strategického myšlení a tvůrčího způsobu řešení úkolů,
  • schopnost vést pracovní tým (předpokládá se předchozí zkušenost s vedením min. 20 zaměstnanců),
  • orientace v problematice knihovních informačních systémů a elektronických informačních zdrojů,
  • zkušenosti s organizací služeb knihoven, znalost aktuálních trendů v poskytování služeb,
  • znalost anglického jazyka slovem i písmem (požadována je státní zkouška či její ekvivalent),
  • nástup 1. 6. 2009 event. dle dohody,
  • vítány orientace ve vysokoškolském prostředí, znalost systému ALEPH a mezinárodní rozhled.
V případě zájmu zašlete, prosím, nejpozdějí do 6. 4. včetně prihlášku doplněnou profesním životopisem v českém a anglickém jazyce a kopií dokladu o ukončeném vzdělání na níže uvedenou adresu či na e-mail stachova@mzk.cz.


Alena Stachová
Moravská zemská knihovna Brno
personální oddělení
Kounicova 65a
601 87 Brno

MARC 21 / AACR2 (obecná pravidla knihy)

Zveme Vás na kurz MARC 21 / AACR2 (obecná pravidla knihy).

20. 3. 2009

18. 3. 2009

Výstava AMERICKÁ VLAJKA TVÝMA OČIMA

Info USA zve na výstavu AMERICKÁ VLAJKA TVÝMA OČIMA, která se koná ve foyer Moravské zemské knihovny ve dnech 18. března – 30. dubna. Vystaveny jsou vítězné snímky stejnojmenné fotografické soutěže, kterou v loňském roce pořádalo Americké centrum v Praze s podporou časopisu 100+1.

12. 3. 2009

Info USA zve na setkání s americkou tanečnicí stepu a choreografkou Katherine Kramer

INFO USA v Moravské zemské knihovně a Americké centrum při Velvyslanectví Spojených států srdečně zvou na setkání s americkou tanečnicí stepu a choreografkou Katherinou Kramer, které se koná ve středu 18. března 2009 v 15:00 v konferenčním sále Moravské zemské knihovny. Paní Kramer doprovází ředitel Amerického centra Miroslav Konvalina.
Vstup volný. Více na http://www.mzk.cz/studovny/americka/AmCornerPozvankaKramer.pdf

10. 3. 2009

Přístup do ČSN online

Od 6. března 2009 mohou návštěvníci Moravské zemské knihovny studovat české technické normy ČSN a některé další publikace z oblasti technické standardizace v elektronické podobě prostřednictvím systému ČSN online, který je přístupný ve studovně firemních a obchodních informací v 7. poschodí.

Systém ČSN online umožňuje vyhledávání a prohlížení norem ČSN, jež jsou zde k dispozici ve formátu PDF. Normy ani jejich části nelze tisknout ani stahovat, návštěvníci si normy mohou pouze prohlížet.

Přístup do systému ČSN online znamená rozšíření spektra norem ČSN, které mají čtenáři Moravské zemské knihovny k dispozici. Databáze obsahuje totiž i plné texty norem přijatých schválením ve Věstníku k přímému použití jako ČSN, které Moravská zemská knihovna doposud nekupovala v tištěné podobě. V bázi ČSN online lze najít i plné texty norem zrušených asi od r. 1999 do současnosti. Systém ČSN online bohužel neobsahuje plné texty českých technických norem v angličtině vydané titulním listem (tzv. endorsement).

Moravská zemská knihovna pokračuje i v r. 2009 v nákupu ČSN v tištěné podobě. Nadále uchovává neplatné normy ČSN. Ve studovně v 7. poschodí najdou čtenáři rovněž kompletní sbírku plynárenských norem TPG v papírové formě.

6. 3. 2009

Pronájem pozemku

Nabízíme k pronájmu neoplocený pozemek v blízkosti Kauflandu (Brno-Ponava), vhodný k reklamnímu využití. Více informací.

2. 3. 2009

Nový ředitel Moravské zemské knihovny uveden do funkce

Dne 2.3.2009 uvedl 1. náměstek ministra kultury JUDr. František Mikeš do funkce nového ředitele Moravské zemské knihovny Mgr. Tomáše Gece.

Mgr. Tomáš Gec je absolventem Masarykovy univerzity v oboru Vědecké informace a knihovnictví a v oblasti knihovnictví se pohybuje již 17 let, postupně jako knihovník a systémový knihovník v Knihovně Jiřího Mahena v Brně, ředitel Krajské knihovny Vysočiny, odborný asistent na Ústavu bohemistiky a knihovnictví Slezské univerzity v Opavě a naposledy jako vedoucí Studijního a informačního střediska - Univerzitní knihovny Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně.

Profesně je orientován na nasazení a využití moderních informačních technologií v knihovnictví. V této oblasti působí jako člen grantových komisí (v podprogramu č. 2 Výzkumného programu MK ČR - Zpřístupnění a ochrana kulturních, uměleckých a vědeckých zdrojů a v programu MK ČR VISK3 - Informační centra veřejných knihoven), odborných sekcí (sekce Sdružení knihoven
pro oblast IT) a organizátor či spoluorganizátor odborných seminářů a sekcí na knihovnických konferencích, zaměřených na on-line služby knihoven a digitalizaci). Jeho další odbornou orientaci představuje architektura knihoven. Mezi jeho priority po nástupu do funkce patří kromě zlepšení nabídky služeb v místě i on-line a větší otevřenosti knihovny směrem k veřejnosti také projekt digitalizace veškeré naší tištěné produkce, připravovaný ve spolupráci s Národní knihovnou ČR.

Moravská zemská knihovna v Brně, která v loňském roce oslavila 200 výročí svého vzniku, je příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR. Je veřejně přístupnou univerzální vědeckou knihovnou a plní funkci krajské knihovny na území Jihomoravského kraje. Od roku 2001 sídlí
Moravská zemská knihovna v nové budově reflektující potřeby moderní vědecké knihovny. V současné době je MZK druhou největší knihovnou v České republice. Její knihovní fond dosáhl počtu 3 918 000 knihovních jednotek s ročním přírůstkem téměř 44 000 jednotek, přičemž hlavním zdrojem doplňovaného knihovního fondu jsou povinné výtisky české tištěné produkce. I díky tomu sbírky MZK obsahují i unikátní dokumenty, které nejsou součástí fondů jiných knihoven. Moravská zemská knihovna byla a je také řešitelem nebo spoluřešitelem mnoha
výzkumných a rozvojových projektů, především v oblasti ochrany a zpřístupnění knihovních fondů.