10. 3. 2009

Přístup do ČSN online

Od 6. března 2009 mohou návštěvníci Moravské zemské knihovny studovat české technické normy ČSN a některé další publikace z oblasti technické standardizace v elektronické podobě prostřednictvím systému ČSN online, který je přístupný ve studovně firemních a obchodních informací v 7. poschodí.

Systém ČSN online umožňuje vyhledávání a prohlížení norem ČSN, jež jsou zde k dispozici ve formátu PDF. Normy ani jejich části nelze tisknout ani stahovat, návštěvníci si normy mohou pouze prohlížet.

Přístup do systému ČSN online znamená rozšíření spektra norem ČSN, které mají čtenáři Moravské zemské knihovny k dispozici. Databáze obsahuje totiž i plné texty norem přijatých schválením ve Věstníku k přímému použití jako ČSN, které Moravská zemská knihovna doposud nekupovala v tištěné podobě. V bázi ČSN online lze najít i plné texty norem zrušených asi od r. 1999 do současnosti. Systém ČSN online bohužel neobsahuje plné texty českých technických norem v angličtině vydané titulním listem (tzv. endorsement).

Moravská zemská knihovna pokračuje i v r. 2009 v nákupu ČSN v tištěné podobě. Nadále uchovává neplatné normy ČSN. Ve studovně v 7. poschodí najdou čtenáři rovněž kompletní sbírku plynárenských norem TPG v papírové formě.

Žádné komentáře: