3. 7. 2009

Časopis Duha - anketa

Vážení uživatelé a čtenáři Duhy, čtvrletníku vydávanému Moravskou zemskou knihovnou.
Na stránkách: http://www.mzk.cz/duha/anketa.php
jsme pro Vás vystavili anketu, jejímž vyplněním nám pomůžete doplnit a aktualizovat obsah našeho časopisu tak, aby odpovídal současným potřebám knihovníků, pomáhal jim v jejich práci a byl i užitečným informačním zdrojem pro všechny zájemce o dění v oblasti knihoven a knihovnictví. Od roku 2010 bude mít časopis i plnohodnotnou elektronickou podobu a jeho
obsah bude doplněn o další oborová témata. Časopis bude vycházet 4x ročně
elektronicky a nejdůležitější články 2x ročně v tištěné podobě. Vaše názory, které můžete odeslat do 31. července 2009, nám pomohou profilovat příští ročník Duhy tak, aby odpovídal Vašim představám, nárokům a požadavkům, které na tento časopis máte.
Děkujeme za vaši spolupráci.
V současné době jsou plné texty k dispozici pouze v tištěné podobě, na webových stránkách: http://www.mzk.cz/publikace/duha.php se můžete seznámit s obsahy jednotlivých čísel.

Žádné komentáře: