30. 10. 2009

Přednáška a individuální konzultace "Možnosti studia na vysoké škole v USA" - Fulbrightova komise (10.11. a 11.11)

Zájemci o studium vysoké školy v USA budou mít 10. a 11. listopadu příležitost získat podrobné rady na informačních setkáních, kterou pod společným názvem ,,Studuj v Americe"pořádá česko-americká Fulbrightova komise. Na schůzkách se bude hovořit o zvládnutí kroků vedoucích k přijetí do různých stupňů studia, od bakalářského po postgraduální na amerických univerzitách. Důležitou součástí akcí bude informování o vládních i nevládních stipendiích. Každý účastník navíc bezplatně obdrží i CD-ROM ,,10 steps to study in the U.S." Studentům středních a vysokých škol bude nabídnuta nejen prezentace,a to za účasti absolventa studijního pobytu v USA, ale i příležitost osobně konzultovat své představy a možnosti se zkušeným studijním poradcem sítě Education USA a koordinátorkou Fulbrightova stipendijního programu.
www.fulbright.cz/studujvamerice
Kde: Konferenční sál Moravské zemské knihovny, Kounicova 65a
Kdy: úterý 10.11.2009 16:00 - přednáška
středa 11.11. 2009 10:00-18:00 - individuální konzultace

Žádné komentáře: