29. 1. 2010

Pozvánka na výstavu Americký západ tvýma očima

Moravská zemská knihovna Vás zve od pondělí 1. února na výstavu fotografií ze soutěže Americký západ tvýma očima. Již 2. ročník této fotografické soutěže vyhlásilo v loňském roce Americké centrum Velvyslanectví Spojených států v Praze. První místo obsadil s fotografií Grand Canyonu Tomáš Kincl. Na druhém místě se umístil Marek Vlasák se záběrem zamlženého Golden Gate Bridge v San Franciscu v Kalifornii, třetí místo obsadila Marie Dufková s fotografií nazvanou Hearts zachycující Antelope Canyon v Arizoně. Do 2. ročníku zaslalo fotografie z amerických výprav více než padesát cestovatelů. Odborná porota ohodnotila přes 200 fotografií a vybrala deset nejlepších, které budou do konce února vystaveny ve foyeru MZK.
Více informací o jednotlivých vítězích a jejich oceněných snímcích: http://www.americkecentrum.cz/program/americky-zapad-tvyma-ocima

Výstava: Životy našich předků z německojazyčného ostrova u Vyškova (1.–26. 2. 2010)

Zveme Vás do foyer Rakouské a Německé knihovny MZK na výstavu Životy našich předků z německojazyčného ostrova u Vyškova.

25. 1. 2010

Využijte přístup do elektronické databáze Computers & Applied Sciences Complete

MZK nabízí přístup do databáze Computers and Applied Sciences Complete (součást databáze EBSCO), která je věnována výzkumu a vývoji v oblasti informatiky a aplikovaných vědních oborů. Obsahuje abstrakty z více než 1800 akademických periodik, profesních publikací a dalších referenčních zdrojů a plné texty z více než 840 periodik.

Oblasti zastoupené v CASC:

informatika a systémy,
technické obory,
nové technologie,
společenský a profesní kontext.

Databáze je přístupná prostřednictvím vzdáleného přístupu i na počítačích v MZK.

18. 1. 2010

Přednáška a promítání filmu "Výzvy pro Afgánistán"

Americké velvyslanectví v Praze a InfoUSA v Brně srdečně zvou na promítání filmu a diskusi Výzvy pro Afgánistán. Komponovaný program pořádaný v rámci konference o práci provinčních rekonstrukčních týmů v Afgánistánu (http://www.prtconference.org/) konané v Praze 25-27. ledna 2010. Uvedení nového afgánského dokumentárního filmu Kořeny s následnou diskusí, v níž vystoupí expertka z Americké agentury pro mezinárodní rozvoj (USAID) Dawn Liberiová a Andrew Mann, americký diplomat s nedávnou zkušeností práce v PRT v Afgánistánu. Moderovat bude Miroslav Konvalina, ředitel Amerického centra.
Kdy: čtvrtek 28.ledna 2010 v 16:30 promítání filmu, 17:30 diskuse
Kde: konferenční sál Moravské zemské knihovny, Kounicova 65a
Vstup volný. Film bude v jazyce Darí s anglickými titulky. Diskuse bude tlumočena do češtiny.

MZK nabízí přístup k databázím LISA a LISTA

MZK ve spolupráci s Kabinetem informačních studií a knihovnictví na Filosofické fakultě Masarykovy univrzity získala přístup do databází

Library and Information Science Abstracts (LISA) a


Library, Information Science and Technology Abstracts with Full Text (LISTA), která je součástí databáze EBSCO.

LISA poskytuje abstrakty článků z více jak 440 odborných časopisů, které se zabývají vývojem v oborech knihovnictví, informačních technologiích a jejich aplikování, všemi aspekty informační vědy, nakladatelskými a vydavatelskými činnostmi apod.

LISTA obsahuje mimo jiné plné texty z více než 240 periodik z oblasti knihovnictví, klasifikace, katalogizace, bibliometrie, získávání informací online a správa informací.

LISA i LISTA jsou určeny především pro informační specialisty, informatiky a studenty příslušných oborů.

Databáze jsou přístupné prostřednictvím vzdáleného přístupu i na počítačích v MZK.

14. 1. 2010

IIPImage JPEG2000: software zdarma pro online publikování se zoom efektem

Moravská zemská knihovna v Brně a projekt OldMapsOnline.org oznamují vydání nové verze open-source software IIPImage (http://help.oldmapsonline.org/jpeg2000/).

Zdarma dostupný software IIPImage je vhodný především pro on-line prezentaci digitalizovaných map, knih, novin, obrazů, fotografií a dalších dokumentů naskenovaných ve vysokém rozlišení.

Nová verze umožňuje online publikování obrazů přímo ze souborů formátu JPEG2000 a podporuje oblíbené webové interaktivní prohlížečky založené na technologiích Zoomify a Seadragon.

K zobrazení digitalizovaných dokumentů stačí jakýkoli běžně používaný webový prohlížeč. K dispozici jsou prohlížečky založené na technologiích AJAX, Adobe Flash nebo Silverlight a dokonce i prohlížečka pro telefon iPhone.

Tento software je určen institucím, které mají k dispozici vlastní server připojený k síti Internet a chtějí zpřístupnit větší množství naskenovaných dokumentů přímo ze souborů ve formátu JPEG2000 nebo TIFF.
Pro instituce bez potřebné technické infrastruktury doporučujeme na adresehttp://help.oldmapsonline.org/cz/publish/ alternativní jednodušší postup se zdarma dostupným software a s možností umístění prezentace na jakémkoli webovém serveru.

IIPImage je založen na architektuře klient-server umožňující rychlé on-line prohlížení a zvětšování obrázků i v extrémně vysokém rozlišení. Je navržen tak, aby fungoval také přes pomalé připojení k internetu a zobrazil bez potíží i gigapixelové obrázky. Je k dispozici pod open-source licencí GNU GPL. Využívá technologii FastCGI a je napsaný v programovacím jazyce C++. Instalovat jej doporučujeme na
linuxový server. Pro instalaci je připraven Debian/Ubuntu balíček včetně podrobných instalačních instrukcí "krok za krokem".

IIPImage běží na serveru a generuje z velkého obrazu malé výseky (dlaždice) ve formátu JPEG, které pomocí vlastního protokolu (IIP - Internet Image Protocol) přenáší a rekonstruuje na straně klienta v jedné z podporovaných prohlížeček. Nově je emulován i protokol dlaždic Zoomify a Deep Zoom. Pro komfortní online přibližování a posouvání publikovaných obrázků je proto možné použít i jakoukoli prohlížečku postavenou na Zoomify nebo Deep Zoom technologii.

Podpory formátu JPEG2000 bylo dosaženo díky softwarové komponentě Kakadu, která obsahuje jednu z nejrychlejších implementací ISO standartu JPEG2000 a je možné ji zdarma distribuovat pro nekomerční použití.

Vývoj nové funkcionality software IIPImage byl proveden Moravskou zemskou knihovnou v Brně v rámci projektu OldMapsOnline.org s podporou grantů Ministerstva kultury České Republiky.

Moravská zemská knihovna v Brně (http://www.mzk.cz), je výzkumnou organizací a vědeckou knihovnou s právem celostátního poviného výtisku. Projekt OldMapsOnline.org (http://www.oldmapsonline.org) je výzkumný projekt Moravské zemské knihovny jehož cílem je vyvinout software určený ke správě, zpracování a vizualizaci sbírek historických map v prostředí Internetu. Projektový tým vyvíjí online nástroje pro publikování, kolaborativní georeferencování, annotace, 3D vizualizace, analýzy přesnosti a tvorbu geometadat pro staré mapy.

Více informací a vlastní software IIPImate JPEG2000 najdete na adrese:

7. 1. 2010

Zavádíme nový způsob registrace nových čtenářů

Se začátkem nového roku se v knihovně začínají nezaregistrovaní čtenáři sami elektronicky předregistrovávat. Nový čtenář si nejprve sám vyplní své osobní údaje, buď kdekoliv prostřednictvím online katalogu, nebo přímo v MZK na počítačích v půjčovně.

Pokud jste v naší knihovně ještě nebyli zaregistrovaní, můžete tuto předregistraci provést vyplněním jednoduchého formuláře na http://aleph.mzk.cz - tlačítko "Předregistrace" . Poté máte možnost objednávat a rezervovat publikace již před samotnou návštěvou knihovny.


Při osobní návštěvě zaměstnanci knihovny pouze zkontrolují vyplněné údaje podle dokladu totožnosti, vyinkasují registrační poplatek a vystaví čtenářskou průkazku.

Čtenářům, kteří budou mít s předregistrací jakékoliv problémy, velmi rádi pomůžeme. Jsme k dispozici na
pujcovna@mzk.cz, na telefonním čísle 541 646 201 nebo osobně.

5. 1. 2010

Nový ročník projektu Česká knihovna

Moravská zemská knihovna v Brně z pověření Ministerstva kultury ČR, odboru umění a knihoven, vyhlašuje pro rok 2010 projekt Česká knihovna na podporu nákupu nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury a děl literární vědy a kritiky pro veřejné a vybrané vysokoškolské knihovny.