18. 1. 2010

MZK nabízí přístup k databázím LISA a LISTA

MZK ve spolupráci s Kabinetem informačních studií a knihovnictví na Filosofické fakultě Masarykovy univrzity získala přístup do databází

Library and Information Science Abstracts (LISA) a


Library, Information Science and Technology Abstracts with Full Text (LISTA), která je součástí databáze EBSCO.

LISA poskytuje abstrakty článků z více jak 440 odborných časopisů, které se zabývají vývojem v oborech knihovnictví, informačních technologiích a jejich aplikování, všemi aspekty informační vědy, nakladatelskými a vydavatelskými činnostmi apod.

LISTA obsahuje mimo jiné plné texty z více než 240 periodik z oblasti knihovnictví, klasifikace, katalogizace, bibliometrie, získávání informací online a správa informací.

LISA i LISTA jsou určeny především pro informační specialisty, informatiky a studenty příslušných oborů.

Databáze jsou přístupné prostřednictvím vzdáleného přístupu i na počítačích v MZK.

Žádné komentáře: