25. 1. 2010

Využijte přístup do elektronické databáze Computers & Applied Sciences Complete

MZK nabízí přístup do databáze Computers and Applied Sciences Complete (součást databáze EBSCO), která je věnována výzkumu a vývoji v oblasti informatiky a aplikovaných vědních oborů. Obsahuje abstrakty z více než 1800 akademických periodik, profesních publikací a dalších referenčních zdrojů a plné texty z více než 840 periodik.

Oblasti zastoupené v CASC:

informatika a systémy,
technické obory,
nové technologie,
společenský a profesní kontext.

Databáze je přístupná prostřednictvím vzdáleného přístupu i na počítačích v MZK.

Žádné komentáře: