9. 12. 2010

Pozvánka na výstavu Free Culture

Moravská zemská knihovna vás zve na putovní výstavu Free Culture/Svobodná kultura, kterou připravilo občanské sdružení Archiv výtvarného umění při příležitosti zpřístupnění informačního systému abART v licenci Creative Commons (CC NY-NC-SA). Výstava je zaměřená na nárůst světového hnutí za alternativní autorská práva. Zabývá se problematikou vlastnictví umělecké tvorby, možnostmi sdílení děl a informací v počítačovém světě. Především se zaměřuje na vznik a šíření autorské licence Creative Commons, dává návod k jejímu použití. Ukazuje a porovnává tři příklady užívání CC – Spojené státy americké, Brazílii a Českou republiku. Česká republika je od loňského roku dalším z padesáti států, kde se CC začalo používat.
Creative Commons (v překladu tvůrčí společenství) je neziskové hnutí, které si klade za cíl podporovat tvořivost v oblasti kultury, vzdělávání a vědy zpřístupňováním autorských děl veřejnosti k legálnímu užívání a sdílení.

Výstava je přístupná do 23. 12. v prostorách foyeru.

Žádné komentáře: