19. 1. 2011

Výběrové řízení na pozici interní auditor/ka - přijímání přihlášek prodlouženo do konce ledna

Moravské zemské muzeum a Moravská zemská knihovna prodlužují termín uzávěrky
výběrového řízení na pozici interní auditor/ka.

Termín ukončení přijímání přihlášek se stanoví na 31. ledna 2011 do 12.00 hod.

Předpokládaný nástup do zaměstnání: od 01. 03. 2011

Předpoklady pro výkon funkce:
  • bezúhonnost,
  • profesionalita a objektivita při shromažďování, hodnocení a podávání informací o prověřovaných procesech a činnostech,
  • důvěryhodnost v respektu k vlastnictví a hodnotě informací,
  • kompetentnost, představující potřebné vědomosti, dovednosti a zkušenosti uplatňované při výkonu interního auditu a vůle k jejich průběžnému zvyšování,
  • vysokoškolské vzdělání - magisterský studijní program se státní zkouškou v oblasti ekonomie
  • dobrá znalost práce na PC – Word, Excel
  • praxe v této oblasti min. 2 roky

Více informací

Žádné komentáře: