31. 12. 2010

Zádávací dokumentace k veřejné zakázce a výzva k podání nabídky na uzavření rámcové smlouvy na služby

Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - Moravská zemská knihovně v Brně, se sídlem Kounicova 65a, Brno uveřejňuje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na knihařskou vazbu novin, časopisů a knih.

Lhůta pro podání nabídek je do 22.2.2011 do 14.00 hodin.

Veškeré informace naleznete v přiložené výzvě a v přílohách.

Žádné komentáře: