4. 2. 2011

Pozvánka na výstavu Krajiny života Anny Pammrové

Moravská zemská knihovna a Společnost Anny Pammrové (http://annapammrova.unas.cz) vás zvou na výstavu Krajiny života Anny Pammrové, která byla připravena u příležitosti dvojího výročí Anny Pammrové (29. 6. 1860 – 19. 9. 1945) a poprvé prezentována v září loňského roku v Tišnově.

Autorkou výstavy je RNDr. Milada Škárová, milovnice a znalkyně přírody, geoložka a fotografka, dlouholetá členka Společnosti Anny Pammrové. Citlivým vnímáním a zevrubnou znalostí života i díla Pammrové, při opakovaných navštěvách míst, ve kterých žila a která ji spoluutvářela, přibližuje život a dílo této osobnosti.
Návštěvníci výstavy se mohou seznámit s chronologicky uspořádaným fotografickým místopisem propojeným s úryvky z životopisu Anny Pammrové a myšlenkami z jejích dopisů a textů.

Součástí výstavy je také prezentace publikací, které se Společnosti Anny Pammrové podařilo za dobu 15 let činnosti vydat, a to buď vlastním nákladem nebo ve spolupráci s nakladatelstvími Sursum a Vetus Via.

Výstava je instalována v 1. patře knihovny od 3. února do 28. února 2011.
Ve čtvrtek 17. února v 17 hodin se uskuteční setkání a beseda s autorkou u vystavených fotografií.

Žádné komentáře: