24. 2. 2011

Národní knihovna, MZK a Google - digitalizujeme národní dědictví


Národní knihovna ČR a Moravská zemská knihovna jako její partner spouštějí velké projekty digitalizace knih a periodik, které pomohou uchovat české i evropské kulturní dědictví několika staletí. V rámci projektu Národní digitální knihovna, podporovaného z prostředků EU a České republiky, bude do roku 2019 zdigitalizováno asi 300 000 svazků převážně českých knih z 19. – 21. století.

Do digitalizace se zapojí i společnost Google, která zajistí digitalizaci dalších 200 000 děl z historických a slovanských sbírek, tedy tisků z období od 16. do konce 18. století, na které se už nevztahuje autorské právo. Tyto dokumenty budou zveřejněny prostřednictvím služby Google Books.

Projekt Národní digitální knihovna má tři hlavní linie:

1. Digitalizace významné části bohemikální produkce 19. - 21. století, tj. knih vydaných na území České republiky, napsaných v češtině nebo pojednávajících o Česku. Celkem do konce roku 2019 zdigitalizujeme více než 50 mil. stran, tedy přibližně 300 000 svazků. Projekt není zdaleka omezen jen na dobu svého trvání (konec r. 2014), resp. dobu povinné udržitelnosti (konec r. 2019), ale bude intenzivně pokračovat i v dalších letech.

2. Dlouhodobé uložení dokumentů ve spolehlivém digitálním úložišti. Úložiště poskytne prostor pro bezpečné umístění dosud zdigitalizovaných dokumentů i digitálních dokumentů vytvořených či získaných v rámci dalších projektů.

3. Zpřístupnění digitálních dokumentů v jednotném, uživatelsky vlídném rozhraní s vysokou mírou možné personalizace. Z jednoho místa budou přístupné zdigitalizované dokumenty i placené online databáze knihovny.

Více informací (pdf)
Článek v Digi a Věda Hospodářských novin
Článek Živě Computer

Žádné komentáře: