14. 3. 2011

VYPISUJEME VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na pozici interní auditor/ka MZK a MZM

Charakteristika pozice:
Provádí na základě zák. č. 320/2001 Sb., zákon o finanční kontrole v platném znění a navazujících právních předpisů interní audit v rámci Moravské zemské knihovny v rozsahu 0,5 pracovního úvazku a v rámci Moravského zemského muzea také v rozsahu 0,5 pracovního úvazku. Nezávisle a objektivně přezkoumává a vyhodnocuje operace a vnitřní kontrolní systém orgánu veřejné správy, zejména zjišťuje, zda jsou dodržovány právní předpisy, přijatá opatření a stanovené postupy, zda jsou včas rozpoznávána rizika a zda zavedený vnitřní kontrolní systém je dostatečně účinný.

Předpoklady pro výkon funkce:

- bezúhonnost,
- profesionalita a objektivita při shromažďování, hodnocení a podávání informací o prověřovaných procesech a činnostech,
- důvěryhodnost v respektu k vlastnictví a hodnotě informací,
- kompetentnost, představující potřebné vědomosti, dovednosti a zkušenosti uplatňované při výkonu interního auditu a vůle k jejich průběžnému zvyšování,
- vysokoškolské vzdělání - magisterský studijní program se státní zkouškou v oblasti ekonomie
- dobrá znalost práce na PC – Word, Excel
- praxe v této oblasti min. 2 roky


Předpokládaný nástup: 1. 5. 2011, případně dle dohody

Pracovní poměr bude uzavřen v každé z organizací v rozsahu 0,5 pracovního úvazku, na dobu určitou jeden rok a s následnou možností prodloužení pracovního poměru na dobu neurčitou.

Více informací (pdf)

Žádné komentáře: